Obec Hřensko
DOČASNÉ UZAVŘENÍ SOUTĚSEK VE HŘENSKU

zveřejněno dne: 15.12. 2020

S ohledem na výskyt nebezpečných stromů,
které by mohly ohrozit zdraví a životy návštěvníků soutěsek řeky Kamenice,
jsou dočasně soutěsky pro veřejnost uzavřeny.

V průběhu následujících tří měsíců,
bude v oblasti soutěsek prováděno náročné odstraňování nebezpečných stromů tak,
aby do příští turistické sezóny byla zajištěna bezpečnost osob,
pohybujících se po značených turistických trasách.

Oblast soutěsek je uzavřena ze všech čtyř přístupových tras,
tedy ze Hřenska, z Mezné, od Zámečku ve Vysoké Lípě i z lokality Hájenky.

Soutěsky-vodopád Pravčická brána