DOTACE A PROJEKTY

Projekt:

Podpora JSDHO Hřensko formou dotace ve výši 145.730,00 Kč

Poskytovatel dotace projektu: www.kr-ustecky.cz
Publicita projektu: pdf-dokument (157 kB)

Projekt:

Hřensko – likvidace odpadů po požáru v NP České Švýcarsko

Poskytovatel dotace projektu: www.mzp.cz, www.sfzp.cz
Publicita projektu: pdf-dokument (102 kB)

Projekt:

Obnova parkoviště u požární zbrojnice – požár v NP České Švýcarsko

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (174 kB)

Projekt:

Hřensko – usměrňování návštěvníků v NP České Švýcarsko – Edmundova soutěska
(zábradlí II. etapa)

Poskytovatel dotace projektu: www.sfzp.cz, www.mzp.cz
Publicita projektu: pdf-dokument (153 kB)

Projekt:

Vybavení JSDH Hřensko

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (101 kB)

Projekt:

Rekonstrukce I. NP objektu čp. 97

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (153 kB)

Projekt:

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku, oprava fasády (2. etapa)

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (153 kB)

Projekt:

Oprava zábradlí od horního přístaviště Edmundovy soutěsky k Meznímu můstku
(I. etapa)

Poskytovatelé dotace projektu: SFŽP ČR, MŽP ČR
Publicita projektu: pdf-dokument (87 kB)

Projekt:

Sanace objektu čp. 97

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (149 kB)

Projekt:

Usměrňování návštěvníků v NP České Švýcarsko – Divoká soutěska

Poskytovatelé dotace projektu: EU ESIF OPŽP, MŽP ČR
Publicita projektu: pdf-dokument (323 kB)

Projekt:

Obnova lávky č. 1 a 3 v obci Hřensko

Poskytovatel dotace projektu: MMR ČR
Publicita projektu: pdf-dokument (122 kB)

Projekt:

Pořízení techniky pro potřeby obce

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (90 kB)

Projekt:

Obnova hřbitova v obci Hřensko

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (188 kB)

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

 

OBEC HŘENSKO
Poplatky a ceníky - informace k poplatkům a ceníky
Datové schránky - informace pro občany
Poděkování dárcům , kteří přispěli Obci Hřensko na výdaje spojené s likvidací škod po požáru
    na území NP České Švýcarsko. Aktualizováno: 06.06. 2023
ČEZ DISTRIBUCE
Upozornění - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
LESNÍ ÚŘAD DĚČÍN
Informace - drobným vlastníkům lesa
ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu