DOTACE A PROJEKTY

Projekt:

Vybavení JSDH Hřensko

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (153 kB)

Projekt:

Rekonstrukce I. NP objektu čp. 97

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (153 kB)

Projekt:

Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku, oprava fasády (2. etapa)

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (153 kB)

Projekt:

Oprava zábradlí od horního přístaviště Edmundovy soutěsky k Meznímu můstku
(I. etapa)

Poskytovatelé dotace projektu: SFŽP ČR, MŽP ČR
Publicita projektu: pdf-dokument (87 kB)

Projekt:

Sanace objektu čp. 97

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (149 kB)

Projekt:

Usměrňování návštěvníků v NP České Švýcarsko – Divoká soutěska

Poskytovatelé dotace projektu: EU ESIF OPŽP, MŽP ČR
Publicita projektu: pdf-dokument (323 kB)

Projekt:

Obnova lávky č. 1 a 3 v obci Hřensko

Poskytovatel dotace projektu: MMR ČR
Publicita projektu: pdf-dokument (122 kB)

Projekt:

Pořízení techniky pro potřeby obce

Poskytovatel dotace projektu: ÚSTECKÝ KRAJ
Publicita projektu: pdf-dokument (90 kB)

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ
DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE - POZOR VÝLUKA - BUS
linky č. 434, č. 435 a č. 436, od 01.07. 2022, do 31.08. 2022
Informační leták Ústeckého kraje
- výlukový jízdní řád linky 434
- výlukový jízdní řád linky 435
- výlukový jízdní řád linky 436
ČESKÉ DRÁHY - POZOR VÝLUKA - VLAK
Bad Schandau-Děčín, od 26.06. 2022, do 10.12. 2022
Informační plánek dopravy
VJŘ 083 Bad Schandau-Děčín, červen-prosinec
SČVK
Rozhodnutí č.j. KHSUL 54652/2021
  pro vodovod Hřensko, zásobovanou oblast Hřensko - Nad Klepáčem
MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO - pro obyvatele rodinných domů, bytů