Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č.6/2023,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č.5/2023,
o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č. 4/2023,
jíž se mění obecně závazná vyhláška obce Hřensko č. 1/2023, o regulaci zábavní pyrotechniky
Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č. 3/2023,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č. 2/2023,
o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023,
o regulaci použití zábavní pyrotechniky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Hřensko
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
   

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

 

OBEC HŘENSKO
Oznámení - od 1.6. 2024 je uzavřeno do odvolání Turistické informační centrum Hřensko
Poplatky a ceníky - informace k poplatkům a ceníky
Datové schránky - informace pro občany
Poděkování dárcům , kteří přispěli Obci Hřensko na výdaje spojené s likvidací škod po požáru
    na území NP České Švýcarsko. Aktualizováno: 06.06. 2023
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍNA
Upozornění - používání kotlů 1. a 2. emisní třídy, nebo kotlů vyrobených před rokem 2000
Osadní výbor Mezná
Pozvánka - 'Mezenské léto', zahájení letní sezony 22.06. 2024 v 18.00 hod.
ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu