Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č.6/2023,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č.5/2023,
o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č. 4/2023,
jíž se mění obecně závazná vyhláška obce Hřensko č. 1/2023, o regulaci zábavní pyrotechniky
Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č. 3/2023,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Hřensko č. 2/2023,
o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023,
o regulaci použití zábavní pyrotechniky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Hřensko
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
   

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

 

OBEC HŘENSKO
Oznámení - k 31.01. 2024 ukončuje provoz lékárna ve Hřensku (v budově Travel Free Shop).
Datové schránky - informace pro občany
Poděkování dárcům, kteří přispěli Obci Hřensko na výdaje spojené s likvidací škod po požáru
    na území NP České Švýcarsko. Aktualizováno: 06.06. 2023
ČEZ DISTRIBUCE
Upozornění - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
LESNÍ ÚŘAD DĚČÍN
Informace - drobným vlastníkům lesa
ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu