Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Hřensko
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
   

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ
DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE - POZOR VÝLUKA - BUS
linky č. 434, č. 435 a č. 436, od 01.07. 2022, do 31.08. 2022
Informační leták Ústeckého kraje
- výlukový jízdní řád linky 434
- výlukový jízdní řád linky 435
- výlukový jízdní řád linky 436
ČESKÉ DRÁHY - POZOR VÝLUKA - VLAK
Bad Schandau-Děčín, od 26.06. 2022, do 10.12. 2022
Informační plánek dopravy
VJŘ 083 Bad Schandau-Děčín, červen-prosinec
SČVK
Rozhodnutí č.j. KHSUL 54652/2021
  pro vodovod Hřensko, zásobovanou oblast Hřensko - Nad Klepáčem
MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO - pro obyvatele rodinných domů, bytů