Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,ve formátu PDF Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,ve formátu PDF Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012,ve formátu PDF Obecně závazná vyhláška č. 5/2012,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012,ve formátu PDF Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Hřensko
Obecně závazná vyhláška č. 7/2012,ve formátu PDF Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,ve formátu PDF Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů