Měsíčník HŘENSKO - MEZNÁ

Zpravodaj Hřenska a Mezné 2019/04

01/2019 LEDEN
02/2019 ÚNOR
03/2019 BŘEZEN
04/2019 DUBEN

01/2018 LEDEN
02/2018 ÚNOR
03/2018 BŘEZEN
04/2018 DUBEN
05/2018 KVĚTEN
06/2018 ČERVEN
07/2018 ČERVENEC
08/2018 SRPEN
09/2018 ZÁŘÍ
10/2018
ŘÍJEN + LISTOPAD

12/2018  PROSINEC

01/2017 LEDEN
02/2017 ÚNOR
03/2017 BŘEZEN
04/2017 DUBEN
05/2017 KVĚTEN
06/2017 ČERVEN
07/2017 ČERVENEC
08/2017 SRPEN
09/2017 ZÁŘÍ
10/2017 ŘÍJEN
11/2017 LISTOPAD
12/2017 PROSINEC

Jednotlivá čísla Zpravodaje Hřenska a Mezné jsou ve formátu PDF.

 

 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ
Bezplatný sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností,
v sobotu 27.04. 2019

více zde (pdf soubor): Informační leták Technických služeb Děčín
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny,
v úterý 14.05. 2019 od 07:00 do 17:00

více zde (pdf soubor): Oznámení ČEZ Distribuce, a. s.
Pozvánka na setkání zástupců obcí a veřejnosti k připravované studii potřeb obcí
v regionu Národního parku České Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí
a udržitelného rozvoje obcí,
v úterý 21.05. 2019, od 16:00 do 18:00

více zde (pdf soubor): Pozvánka České Švýcarsko o.p.s.