Značená turistická trasa

Mezní Louka - Ptačí kámen - Vysoká Lípa - Šaunštejn - Malá Pravčická brána - Mezní Louka


Z Mezní Louky vede tato trasa považována za lehkou tůru, většinou po značených turistických trasách do místa „Ve strži“. Odtud pokračuje mírně vlevo ke státní silnici, ze které se hned stáčí vpravo k penzionu „Zámeček“, a okolo něho dále k ptačímu kameni. Z tohoto místa je výhled na Grosser Zschirnstein, přes údolí řeky Kamenice na Růžovský vrch a při dobré viditelnosti na Děčínský Sněžník.
Dále pokračuje značená trasa směrem do Vysoké Lípy, kde přetíná státní silnici a stoupá k Šaunštejnu (Loupežnickému hradu), na který je mírně exponovaný výstup. Hrad je vytesán do skály a dnes je po něm možný pohyb z větší části po žebřících. Dnes se z hradu dochovala pouze část vytesaného sklepení a cisterna na vodu také vytesaná do skály. Odsud je pěkná vyhlídka na Lužické hory, obec Vysokou Lípu, nad kterou se hrad kdysi tyčil a již zmiňovaný Růžovský vrch.
Trasa pokračuje dále směrem k Malé Pravčické bráně, která samozřejmě neoplývá takovou návštěvností jako její velká jmenovkyně o několik kilometrů dále a pozvolna klesá na křižovatku pod vrchem Větrovec, přetíná ji aby stoupala na vrstevnici pod již zmiňovaným vrchem Větrovec. Z vrstevnice se stáčí vlevo z kopce po tzv. Benešově cestě směrem k Mezní Louce. Konec trasy je po východu z kempu naproti hotelu.

Výchozí a konečný bod je Mezní Louka
Celá trasa měří 11 kilometrů.
Čas potřebný pro absolvování celé trasy je odhadován na 3 hodiny.

Občerstvení je po trase v penzionu Zámeček, hotelu Lípa a restaurace „U Loupežáku“, ve Vysoké Lípě, dále potom v cíli trasy na Mezní Louce.