Sbor dobrovolných hasičů HřenskoSbor dobrovolných hasičů Hřenskobyl založen v r.1882. V současné době má 37 členů a ve výjezdové jednotce je 19 hasičů. Výjezdová jednotka je zařazena jako JPO3 s výjezdem do 10 minut. Průměrně vyjíždí k 50 zásahům za rok. Kromě požárů, povodní, padlých stromů, dopravních nehod a ostatních technických zásahů vyjíždí také pro zraněné osoby ve skalách, transportuje zraněné osoby z těžko přístupných míst do prostor odkud jsou odváženi do zdravotnických zařízení. Jednotka hřenských hasičů má proto vzhledem k různorodosti zdejší krajiny specifický výcvik pro zásah ze vzduchu, ve vodě, po zemi ale také i pod zemí.

Pro tuto činnost má již dnes i specifické vybavení. Mezi nejzákladnější patří vozový park, který se skládá z:
Osobní terénní automobil ARO 328 TD upravený pro lezeckou skupinu, převoz hasičského vybavení nebo převoz raněných v terénu.
Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 TATRA 815-7, na speciálním vojenském podvozku Tatra 4x4 s pohonem všech kol, možností regulace výšky podvozku pro zásahy v těžkém terénu a také vysoké brodivosti, vzhledem k častým povodním. Vozidlo bylo zkonstruováno přímo do podmínek Hřenské kokality dle doplňujících postřehů místních hasičů. To se týká i nadstandardního technického vybavení.
Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 TATRA 148 na podvozku Tatra 6x6 s pohonem všech kol, používaný zejména na lesní požáry. Tomu odpovídá i objem nádrže na vodu o velikosti 6 600 litrů vody.
Protože obec Hřensko leží na hranici se SRN, tato jednotka zasahuje a cvičí se svými kolegy na německé straně, kteří jsou z jednotky FFW Ottendorf. Obě jednotky také spojuje společný projekt patřící do skupiny příhraničních projektů CÍL3/ZIEL 3.V rámci tohoto projektu získala jednotka dobrovolných hasičů Hřensko nové vozidlo CAS 30 TATRA 815-7.


Sbor dobrovolných hasičů Hřensko - zprávv mediích:

Motorový kůň pomůže při zásahu v těžkém terénu (Děčínskýdeník, 11.4. 2013)