Značená turistická trasa - cyklotrasa

Hřensko – Mezní Louka – Vysoká Lípa  - Jetřichovice Dolský mlýn – Kamenická Stráň – Růžová – Janov – Hřensko


Trasa vede ze Hřenska po frekventované, ale krásné silnici přes Mezní Louku a Vysokou Lípu do Jetřichovic, potom  krásným skalnatým údolím podél toku Jetřichovické Bělé k jejímu ústí do Kamenice v soutěsce u Dolského mlýna. Následuje prudké stoupání neupravenou lesní cestou, nahoře odbočíme vpravo po rovině na skalní terasu s výhledem do soutěsky Kamenice pod Dolským mlýnem. Z lesa vjíždíme do Kamenické Stráně (vesnická památková zóna) a pokračujeme opět lesem kolem Růžovského vrchu do obce Růžová (nad obcí Pastevní vrch s výhledem). Otevřeným terénem dojedeme po silnici do Janova a dále nás čeká sjezd lesem do Hřenska.

Typ trasy:  trasa v Českém Švýcarsku
Časová náročnost: 3 h
Délka trasy: 30 km
Výchozí bod: Hřensko