Vedení obce

 Obecní úřad  
   
JUDr. Zdeněk Pánek, starosta
urad@hrensko.cz
+ 420 602 650 903  
Jan Havel, místostarosta
urad@hrensko.cz
+ 420 605 333 444  
Jaroslava Antonová, vedoucí obecního úřadu
urad@hrensko.cz
+ 420 775 862 537  
Vladimíra Řezníčková, účetní
urad@hrensko.cz
+ 420 775 862 538  
Diana Vojtíšková, pokladní
vojtiskova@hrensko.cz
+ 420 773 636 850  
Robert Drnovec, vedoucí hospodářské správy
urad@hrensko.cz
+ 420 775 862 532  
  Zastupitelstvo 
JUDr. Zdeněk Pánek , starosta + 420 602 650 903  
Jan Havel, místostarosta + 420 605 333 444  
Bc. Mareš Robert, člen zastupitelstva a předseda finančního výboru  + 420 737 276 970  
Stanislav Křížek,
člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru a starosta dobrovolných hasičů
   
+ 420 775 862 533  
Roman Pluháček, člen zastupitelstva + 420 736 672 331  
Alena Pačáková, členka zastupitelstva a členka kontrolního výboru + 420 603 804 094  
Lubomír Toušekčlen zastupitelstva  + 420 777 155 455