Zpravodaj - 10 2017  

Dne 16. září 2016 natáčela v Soutěskách Hřensko a na Pravčické bráně TV Korejské republiky