Značená turistická trasa

Hřensko - Tři prameny - Pravčická brána - Mezní Louka - Divoká soutěska - Edmundova soutěska - Hřensko


Tento okruh je v turistických průvodcích řazen mezi „lehké túry“. Z Hřenska stoupá po státní silnici červeně značená stezka ke Třem pramenům, kde se stáčí doleva k Pravčické bráně, odtud pokračuje již okruh Gabrielinou stezkou pozvolna dolů na Mezní Louku. Na konci Gabrieliny stezky trasa odbočí vlevo po státní silnici a za areálem hotelu Mezní Louka vpravo po modře značené stezce opět mírně klesá k místu, zvanému „Ve strži“, a odtud po žluté k řece Kamenici, po jejímž břehu dolů po proudu místy na visutých galeriích vede stezka k hornímu přístavišti Divoké soutěsky. Další část trasy je uskutečněna na pramici Divokou soutěskou k dolnímu přístavišti, odkud pokračuje stezka k Mezenskému můstku, kde se křižuje a spojuje s jinými trasami. Tento okruh pokračuje dále po proudu řeky okolo srubové stavby s občerstvením k hornímu přístavišti Edmundovy soutěsky a odtud opět pomocí pramice vede trasa Edmundovo soutěskou po řece Kamenici na dolní přístaviště, odkud pokračuje po pravém břehu do Hřenska. Okruh končí v prostoru penzionu „U Emigranta“ a restaurace „Klepáč“.

Není to však jediná varianta pro turisty, protože se dá okruh po příchodu na Mezní Louku změnit a zkrátit cca o 3 km a o jízdu Divokou soutěskou.. Stačí přejít státní silnici a pokračovat do obce Mezná, kde u penzionu „Na Vyhlídce“ je značena stezka na již zmiňovaný Mezenský můstek, od kterého pokračuje stezka vpravo a dále stejně, jak je popisováno shora.

Parkovaní je možné na parkovištích v obci na parkovišti „Pod skalou“ nebo nad restaurací „Klepáč“ na parkovišti „U vodopádu“.

Celý okruh je dlouhý okolo 16 km z toho min. 1,5 km na pramicích Divoké a Edmundovy soutěsky.

Čas potřebný na tento okruh je odvozen od hustoty návštěvnosti, věku a fyzické zdatnosti návštěvníků a pohybuje se mezi 5 – 7 hodinami.

Občerstvení se na tomto okruhu nachází v prostoru Pravčické brány, Mezní Louky a mezi soutěskami. Při kratším okruhu je další občerstvení v obci Mezná.