Zahájení provozu soutěsek a nové expozice

České Švýcarsko České Švýcarsko | 7. dubna 2015
autor: Klára Mrkusová


V předvelikonočním čase na Velký pátek dne 3. 4. 2015 ředitel Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Filip Brodský spolu se starostou obce Hřensko Zdeňkem Pánkem slavnostně zahájili novou turistickou sezónu obnovením provozu lodiček v Edmundově a Divoké soutěsce a představením nové expozice Z mlýna do srubu a zpátky.


Starosta obce Hřensko Zdeněk Pánek představil nový srub, po ničivé povodni kompletně zrekonstruovaný díky evropskému projektu (z programu Cíle 3 na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko). V části srubu vytvořila pro obec Hřensko novou originální hravou expozici obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

Před vstupem do expozice vítá návštěvníky dobový model původní dřevěné pramice sloužící jako lavička k posezení. Dospělí návštěvníci se na nástěnných grafikách dozvědí něco o historii turismu, pašeráctví, o přírodních zajímavostech a geomorfologii soutěsek. Děti si mohou vyzkoušet stylové exponáty inspirované pozdním 19. stoletím, tedy dobou vzniku zdejší turistiky. Exponáty pracují na principu pohybu a jednoduché animace (zoetrop, phenakitoskop), na principu stínohry a světlohry (pašerácká jeskyně, plavení dřeva – voraři na vedutě Drážďan, lososi a voda) a jemného pozorování světelných změn venkovního prostředí (camera obscura). Je možné si osahat vrstevnicový reliéf krajiny na geomorfologickém modelu, nebo se zaposlouchat do zpěvu ptáčků žijících kolem řeky Kamenice.


České Švýcarsko o.p.s. připravilo pro první návštěvníky venkovní pohoštění ve formě opékání buřtů a chleba se domácím sádlem a zeleninovou pomazánkou. Přítomní turisté se také potěšili pohledem na vypreparovaného lososa, objeveného v loňském roce na břehu řeky Kamenice, kterého jim ukázal ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Expozice je k dispozici zdarma všem návštěvníkům, kteří připlují lodičkou, nebo přijdou ke srubu směrem od Mezního můstku (Mezné) v provozní době Edmundovy soutěsky. V přilehlém kiosku je možné se v běžném provozu občerstvit rychlým jídlem a pitím.